Bütçe Yönetimi

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Güvenlik Yönetimi

Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site / Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir.

Sigorta Yönetimi

Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

Kiralama Yönetimi

Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda hizmetler sunmaktayız.

Havuz Bakım Yönetimi

Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlık bir şekilde kullanılabilmesi için aynı hassasiyetle bakımının da yapılması gerekir. Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

Hukuki Yönetim

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılmayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetleri hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. Daha fazla bilgi için bizimle iletişim kurunuz.

Temizlik Yönetimi

Genel temizlik haşere ilaçlama, su deposu temizliği, çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

Teknik Yönetim

Bina yönetiminde teknik yönetim, profesyonel bir ekip tarafından yürütülmeli ve sürekli olarak güncellenen teknoloji ve yöntemlerle desteklenmelidir. Bu sayede binanın işletme maliyetleri azaltılabilir, enerji verimliliği artırılabilir ve bina kullanıcılarının konforu ve güvenliği sağlanabilir.

Bahçe Bakım Yönetimi

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Sosyal Tesis Yönetimi

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ön koşul harekettir. Site sosyal tesisleri bu gereksinimi karşılamak günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur.

Kalorimetre ve Sıcak Su Saatlerinin Hesaplanması

Artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri halindedir. Enerjinin verimli kullanılmasını teşvik edecek ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun herkesin sadece kendi kullandığı kadar ödemesini sağlayacak bir sistemdir.

Mail Order Sistemi ile Aidat Borcu Ödeme Kolaylığı

Mail Order, sadece sizin onayınız ile kredi kartınızı kullanarak ödeme yapmanızı sağlar. Yazılı ve imzalı onayınız olmadan ödeme gerçekleştirilemez. Bu sebeple Mail Order güvenilir bir ödeme sistemidir.

  Usta Talep Edin